Finferries förvärvar halvpart av Ansgar

Utgiven 13.04.2018

Finlands Skärgårdsrederi Ab som ingår i Finferries-koncernen, har köpt halva aktiestocken i det åländska rederiet Ansgar Ab. Ansgar Ab:s verksamhet fortsätter som tidigare med skärgårdstrafik för Ålands Landskapsregering. Bolagets kontor är beläget på Norra Esplanadgatan 4 i Mariehamn.
– Köpet har en enbart positiv effekt på Ansgars verksamhet. Intensifieringen av samarbetet med en stabil aktör ger oss bättre förutsättningar att utveckla skärgårdstrafiken och det är en stor fördel även för vår personal. Vår personals särskilda lokalkännedom kommer även framöver att betjäna ålänningarna på bästa möjliga sätt, säger Ansgar Ab:s verkställande direktör Tomas Lindqvist.
– Det handlar om en utvidgning av verksamhetsområdet i enlighet med Finferries strategi. Vi har redan tidigare hyrt ut fartyg till Ansgar Ab för trafik på Åland varför det här är ett naturligt steg i utvecklingen av detta välfungerande samarbete. Transaktionen förbättrar båda bolagens konkurrenskraft eftersom båda parterna har sina starka kompetensområden. Att föra samman olika styrkor är positivt för såväl kunder som personal, konstaterar för sin del Finferries verkställande direktör Mats Rosin.


Finlands Skärgårdsrederi ingår i den 100 % statsägda koncernen Finlands Färjetrafik som av passagerarna är känd under namnet Finferries. Ansgar Ab blir ett intressebolag till Finlands Skärgårdsrederi Ab. Ansgar leds och styrs även framledes av en egen organisation i Mariehamn. Finlands Färjetrafik sysselsätter för närvarande ca 320 personer på 44 landsvägsfärje- och förbindelsebåtsrutter runt om i Finland. Ansgar Ab har ca 30 anställda på 3 rutter i Ålands skärgård.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.