Trafikmeddelanden

Pargas-Nagu

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 22.11.2017 14:34

Färjplats: Pargas-Nagu
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Nagu-Korpo

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.11.2017 16:23

Färjplats: Nagu-Korpo
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi

Skåldö

Giltighetstid: 23.11 kl. 23:00 - 24.11 klo.2:30

Utgiven 20.11.2017 14:03

Färjplats: Skåldö
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi


Tappuvirta

Giltighetstid: 22.11.2017 08:30 -- 22.11.2017 10:30

Utgiven 16.11.2017 08:51

Färjplats: Tappuvirta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Vekaransalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 29.10.2017 12:27

Färjplats: Vekaransalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Tekniskt fel
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Beställ RSS-fil