Trafikmeddelanden

Kotka-Pyttis

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 18.02.2018 15:18

Färjplats: Kotka-Pyttis
Situation: Mindre reservtonnage
Orsak: Tekniskt fel
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Vartsala

Utgiven 15.02.2018 11:44

Bärighet på Vartsalafärjan 70 ton fr.o.m den 16.2. p.g.a. dockning. Beräknad dockningstid  2-3 veckor.

Tilläggsinformation fås av trafikdirektör Matti Markkanen, tel. 0207 118 754.


Våno

Utgiven 15.02.2018 11:41

Bärighet på Vånofärjan 60 ton fr.o.m. den 15.2. p.g.a dockning. Beräknad dockningstid ca. 2-3 veckor.

Tilläggsinformation direkt från färjeplatsen.


Räisälä isväg

Utgiven 04.02.2018 13:27

Isvägens bärighet är 17 ton.


Förbindelsebåtsbryggan flyttas tillfälligt - Nagu norra ruttområde

Utgiven 29.09.2017 16:20

Nagu hamn förnyas och p.g.a. hamnarbeten flyttas Falkös förbindelsebåtsbrygga (m.a.o. trafikeringen) till Keso varvet på Ernholm i Nagu. Falkös ersättande förbindelsebåtsbrygga tas i bruk 2.10.2017 och används tills hamnarbeten är färdiga (beräknas vara färdigt i april-maj 2018).
Klicka länken för kartan till Kesovarvet. Vid Ernholmsvägen 156-158 svänger man till vänster och fortsätter längs Varvsvägen fram till varvsområdet. Där svänger man till vänster och kör längs en mindre väg som leder till en öppen gräsglänta och själva bryggan.

Beställ RSS-fil