Trafikmeddelanden

Kivimo

Giltighetstid: 30.5 klo. 10-13

Utgiven 29.05.2017 13:57

Färjplats: Kivimo
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi

Hirvisalmi

Giltighetstid: 29.5.-1.6.2017

Utgiven 29.05.2017 10:45

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Alassalmi

Giltighetstid: 27.5.2017. 0900 - 1100

Utgiven 27.05.2017 09:08

Färjplats: Alassalmi
Situation: Störning i trafiken
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Hanhivirta

Giltighetstid: 29.5.2017 22:00 - 30.5.2017 05:00

Utgiven 26.05.2017 11:12

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Vekaransalmi

Giltighetstid: 5.6. - 7.6.2017

Utgiven 24.05.2017 14:46

Färjplats: Vekaransalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Beställ RSS-fil