Förbindelsebåtsbryggan flyttas tillfälligt - Nagu norra ruttområde

Utgiven 29.09.2017 16:20

Nagu hamn förnyas och p.g.a. hamnarbeten flyttas Falkös förbindelsebåtsbrygga (m.a.o. trafikeringen) till Keso varvet på Ernholm i Nagu. Falkös ersättande förbindelsebåtsbrygga tas i bruk 2.10.2017 och används tills hamnarbeten är färdiga (beräknas vara färdigt i april-maj 2018).
Klicka länken för kartan till Kesovarvet. Vid Ernholmsvägen 156-158 svänger man till vänster och fortsätter längs Varvsvägen fram till varvsområdet. Där svänger man till vänster och kör längs en mindre väg som leder till en öppen gräsglänta och själva bryggan.