Kivimo

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 01.03.2018 16:18

Färjplats: Kivimo
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.