Pargas-Nagu

Utgiven 11.09.2017 10:46

Färjan Sterna dockas 4.9.-24.9.2017. Under den här tiden trafikerar Elektra och reservfärjan Falco på rutten.