Pargas ruttområde (Viken)

UTGIVEN 21.02.2018 13:28

Fr.o.m 22.2.2018 trafikerar Viken enligt en tillfällig tidtabell p.g.a isförhållanden. Tilläggsinformation direkt från fartyget.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.