Pargas ruttområde

UTGIVEN 04.04.2018 14:06

Den normala vårtidtabellen träder i kraft fr.o.m 6.4.2018.

Viken dockas 2.4.-21.4.2018. Under dockningstiden trafikerar förbindelsebåten Kaita som har mindre lastkapacitet (25 ton).

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.