Vartsala

Giltighetstid: 3.4 - 27.4.2018

UTGIVEN 27.03.2018 14:47

Färjplats: Vartsala
Situation: Viktbegränsning 70 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.