Vekaransalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 29.10.2017 12:27

Färjplats: Vekaransalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Tekniskt fel
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen