Skåldö

Skåldö-Skåldö manner

Färjpassets längd 459 m

Kontaktinformation

10650 Ekenäs
Ekenäs

Telefon 040 755 7923

I kraft:
måndag ,tisdag ,onsdag ,torsdag ,fredag ,lördag ,söndag

Skåldö (holmen)

05:00
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:30
09:45
10:00
10:20
10:40
11:00
11:30
11:45
12:00
12:10
12:25
12:40
13:00
13:10
13:25
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:30
17:45
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30
19:45
20:00
20:20
20:40
21:00
21:20
21:40
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

Skåldö (fastlandet)

05:05
05:25
05:45
06:05
06:25
06:45
07:05
07:25
07:45
08:05
08:25
08:45
09:05
09:35
09:50
10:05
10:25
10:45
11:05
11:35
11:50
12:05
12:15
12:30
12:45
13:05
13:15
13:30
13:45
14:05
14:25
14:45
15:05
15:25
15:45
16:05
16:25
16:45
17:05
17:35
17:50
18:05
18:25
18:45
19:05
19:35
19:50
20:05
20:25
20:45
21:05
21:25
21:45
22:05
22:35
23:05
23:35
00:05

Tilläggsförklaringar:

Pauser:
09.10 - 09.30
11.10 - 11.30
17.10 - 17.30
19.10 - 19.30
00.10 - 00.45
03.00 - 03.30

På natten trafikerar färjan enligt behov.

Ladda ner tidtabellerna (PDF)

Framtida tidtabeller

Inga meddelanden

Färj nr:144

Byggnadsvarv: Rauma-Repola Oy Största längd: 37,6 m
Byggnadsår: 1979 Största bredd: 11,0 m
    Däckets sidohöjd: 3,0 m
Antalet personbilar: c. 27 Körbanans effektiva längd på däcket: 35,8 m
    Körbanans effektiva bredd på däcket: 9,3 m
    Effektiv last: 90 ton
    Djupgående: 2,6 m
    Torrvikt: 220 ton
    Underfartshöjd: 5,9 m

Ingen kamerabild
Inga uppdateringar