Finlands Färjetrafiks styrelse

Styrelsens medlemmar

Finlands Färjetrafiks ledningsgrupp

Strategiska projekt

Operativ ledning