Finferriesin velvollisuus on suojella patenttejaan

Julkaistu 24.09.2019

ELY-keskus on edellyttänyt tietyissä yhteysalusten reittien kilpailutuksissa, että liikennettä hoitavat alukset kykenevät ympäristövahingon sattuessa myös öljyntorjuntaan. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on maksanut näillä reiteillä toimiville liikennöitsijöille korvausta öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta.

Finferriesin tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy:n edeltäjä kehitti aikoinaan konseptin, jossa öljyntorjuntavalmius yhdistettiin saariston reittiliikennettä hoitavaan yhteysalukseen. Innovaatiolle eli ns. hyödyllisyysmallille haettiin ja saatiin patentti.

Kuljetus-Savolainen voitti ELY-keskuksen tarjouskilpailun Hiittisten reitin yhteysalusliikenteestä kaudella 2014-2023. Reitillä edellytetään yhteysaluksilta myös öljyntorjuntavalmiutta. Liikenteen alkamisesta lähtien Kuljetus-Savolainen on luvatta käyttänyt Suomen Saaristovarustamon patentoimaa yhteysalusten öljyntorjuntamallia.

Kuljetus-Savolainen on vuonna 2013 pannut vireille vaatimuksen Suomen Saaristovarustamon hyödyllisyysmallin mitätöimiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on kuitenkin pitänyt hyödyllisyysmallin voimassa 28.1.2020 saakka. Lisäksi Kuljetus-Savolainen jätti 14.5.2018 PRH:lle väitteen patentin hylkäämiseksi. Suomen Saaristovarustamo on antanut PRH:lle oman lausuntonsa ja asia on parhaillaan vireillä.

Suomen Saaristovarustamo ja sen edeltäjä ovat patenttirikkomuksen alkamisesta lähtien olleet yhteydessä Kuljetus-Savolaiseen. Asiaan on pyritty hakemaan neuvotteluratkaisu. Viimeksi asiasta keskusteltiin loppuvuodesta 2018. Kuljetus-Savolaiselle on ehdotettu mallia, jossa yhtiö maksaisi Finferriesin patentin hyödyntämisestä tavanomaisen lisenssimaksun liikennöintikaudelta 1.1.2014-31.12.2023. Yhtiö on suhtautunut ratkaisuehdotuksiin kielteisesti ja torjuvasti. Suomen Saaristovarustamolle ei näin jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia markkinaoikeuteen alkuvuonna 2019. Asiaa koskevassa haastehakemuksessa on vaatimus asian jättämiseksi lepäämään siihen asti kunnes väite patentin hylkäämiseksi on ratkaistu. Finferriesin tavoitteena on edelleen pyrkiä asiassa sovintoratkaisuun.

Toimintatapa, jossa toisen yhtiön aineetonta omaisuutta pyritään hyödyntämään ilman korvausta, on täysin kestämätön. Valtionyhtiönä ja osakeyhtiönä Finferriesillä on velvollisuus suojella omaisuuttaan, myös immateriaalioikeuksiaan. Lainmukainen patenttijärjestelmä on olemassa, jotta yhteiskunnassa säilyy kannustimet innovaatioiden kehittämiseen.

Reiluun ja avoimeen kilpailuun myös kuuluu, että säännöt ja vaatimukset ovat jokaiselle kilpailuun osallistuvalle yritykselle samat. Ilman Kuljetus-Savolaisen patentin loukkausta Suomen Saaristovarustamo olisi voittanut Hiittisten reittialueen tarjouskilpailun.

2017 Suomen Lauttaliikenne Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.