Bergö

Kirjoitettu 22.02.2022

Destia bygger nya strandkonstruktioner vid Bergö färjans färjstränder under tiden 1.4.-31.8.2022.

Vi meddelar om möjliga trafikavbrott på vår hemsida.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.