Bergö

Kirjoitettu 22.02.2022

Uppdaterat 19.9.2022

Destia bygger nya strandkonstruktioner vid Bergö färjans färjstränder under tiden 1.4.-16.11.2022.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.