Första eldrivna vajerfärjan togs i bruk

Kirjoitettu 20.09.2018

Färjetrafiken har långa traditioner i detta tusen sjöar och öars land. Finferries opererar i dag på över 30 vajerfärjepass i Finlands vackraste nationallandskap. I och med att miljövärdena blir allt viktigare och tekniken utvecklas beslutade Finferries att inleda ett projekt för att elektrifiera vajerfärjorna. Utvecklingsarbetet resulterade i Finlands första vajerfärja som drivs med landström. Färjan inledde trafiken på Högsarrutten i Nagu torsdagen den 20 september 2018.
Den nya tekniken kommer att minska på koldioxidutsläppen avsevärt. Elvajerfärjan får energin via en elkabel direkt från det riksomfattande nätet. Elkabeln rullas automatiskt upp på en vinda på färjan då färjan kör. Elvajerfärjan har en traditionell dieselgenerator som reservkraft med tanke på eventuella elavbrott.

- Ett av Finferries miljömål är att minimera utsläppen med hjälp av tekniska lösningar. Det har känts mycket bra att få utveckla en miljövänlig eldriven vajerfärja tillsammans med Laivasähkötyö. Ännu är det för tidigt att säga vad den eldrivna vajerfärjans koldioxidutsläpp exakt kommer att bli jämfört med en traditionell vajerfärja, eller på hurdana färjepass den lämpar sig. Den bedömningen görs när färjan har varit i drift i ett år. Men vi förväntar oss ett betydligt mindre koldioxidavtryck, säger Finlands Färjetrafik Ab:s verkställande direktör Mats Rosin.

- För oss har det här projektet inneburit en avsevärd möjlighet att utnyttja kompetensen hos flera av våra koncernföretag trots att det var Laivasähkötyö Oy som svarade för själva genomförandet. Vår planeringsbyrå LST Engineering skötte planeringsarbetena och vårt produktionsbolag LST Production tillverkningen av elcentralen. Samarbetet med Finferries har löpt utmärkt och vi är stolta över att kunna ge dem vårt stöd i ett projekt av detta slag där det krävs nya lösningar, berättar Laivasähkötyö Oy:s verkställande direktör Juha Hietarinta.