Hämmärönsalmi

Kirjoitettu 22.09.2022

Färjplats: Hämmärönsalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Årsservice - Giltighetstid: 27.9.2022 - 29.9.2022 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Hämmärönsalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen