Hirvisalmi

Kirjoitettu 12.01.2021

Färjplats: Hirvisalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Servicearbete - Giltighetstid: 21.1.2021 9:00 - 11:00 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen