Hirvisalmi

Kirjoitettu 07.04.2021

Färjplats: Hirvisalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Årsservice - Giltighetstid: 26.4.2021 - 30.4.2021 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen