Houtskärsrutten - Finnö

Kirjoitettu 12.01.2024

Uppdaterat 1.2.2024

Menförestidtabellerna trädde i kraft den 15.1.2024
Tidtabellen för svävartrafik träder i kraft 1.2.2024

Stängda hamnar för fartygstrafik fr.o.m. 15.1.2024:
- Näsby
- Lammholm
- Salmis
- Härklot
- Norrby

Fartygstrafik till Perkala avbryts fr.o.m. den 1.2.2024. 

Delar av farleder som stängs:
- Kolko sund
- Keistiö – Iniö
- Jumo sund

Trafiken med svävaren sköts enligt tidtabell även till de hamnar, som är stängda för fartygstrafik.