Houtskärsrutten - Finnö

Kirjoitettu 30.10.2023

Uppdaterad 24.11.2023

På grund av underhålls- och inspektionsarbeten av Finnös däckskran transporterar fartyget inte lyftbar last under tiden 25.11.2023–9.12.2023.