Iniö tilläggsrutt - Kivimo

Kirjoitettu 24.01.2023

Förbindelsebåten Kivimos däckskran är ur bruk under tiden 28.1.–4.2.2023 varför däckslast, som ska lyftas, inte kan transporteras.