Karlö isvägen är öppen

Kirjoitettu 10.02.2021

Karlö isvägen öppnades onsdagen den 10.2. kl. 12.00.
Färjan kör enligt vintertidtabellen under isvägsperioden.