Koivukanta

Kirjoitettu 11.05.2022

Savon Kuljetus Oy utför på NTM-centralens beställning reparationsarbeten, asfaltering och förnyande av vägräcken i omedelbar närhet av Koivukanta färjfästena.

Arbetet utförs under perioden 16.5 – 3.6.2022

Vi beklagar eventuella olägenheter som vägarbetet tillfälligt kan förorsaka. Vi uppmanar vänligen till försiktighet på området.

För närmare information: Savon Kuljetus Oy