Korpo, Galtby - Reparationsarbeten

Kirjoitettu 12.05.2021

Uppdaterad 4.6.2021

NTM-centralen i Egentliga Finland kommer att utföra renoveringsarbeten vid färjan Mergus’ kajplats i Galtby i Korpo.
P.g.a. detta är endast en linkspann i användning i Galtby hamn under perioden 18.5–22.6.2021. Vi strävar till att köra alla turer
enligt tidtabell men förseningar kommer att inträffa.

Vi ber vänligen alla trafikanvändare ta hänsyn till detta vid planering av vidare trafikförbindelser.