Kortesalmi

Kirjoitettu 23.04.2021

Färjplats: Kortesalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Årsservice - Giltighetstid: 24.05.2021 - 5.6.2021 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen