Kortesalmi

Kirjoitettu 16.09.2022

Färjplats: Kortesalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Dockning - Giltighetstid: 21.09.2022 ~ 12.10.2022 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen