Kotka-Pyttis

Kirjoitettu 05.02.2021

Otavas passagerarkapacitet begränsas till 50 personer

På grund av coronapandemin och på basen av THL:s ”instruktioner för kollektivtrafik” har Finlands Skärgårdsrederi Ab valt att begränsa Otava förbindelsebåtens passagerarkapacitet för att försäkra att avstånden passagerarna emellan kan hållas i passagerarutrymmet och därmed minska risken för droppsmitta. I mån av möjlighet skall man sträva efter att bänkar bredvid varandra inte skulle fyllas av andra än personer som tillhör samma hushåll eller av personer som annars haft närkontakt. Det rekommenderas även mycket starkt att alla passagerare använder munskydd under hela resan.

Genom att begränsa passagerarkapaciteten vill vi trygga passagerarnas hälsosäkerhet samt trygga prestandan hos personalen på Otava, så att trafiken under coronapandemin kan fortsätta oavbrutet till alla holmar på Kotka-Pyttis ruttens trafikområde. På grund av orsakerna ovan kommer förbindelsebåt Otavas passagerarkapacitet att begränsas tillsvidare till 50 personer. Detta är överenskommet med Egentliga Finlands NTM-central, som är beställare av trafiktjänsten.