Kotka-Pyttis

Kirjoitettu 19.03.2024

Otava dockas från och med 2.4. På grund av Otavas och Teklas dockning trafikeras 2.4–30.4. enligt en avvikelsetidtabell, då färjan Rosala 2 kommer att sköta trafiken mellan Kotka och Pyttis som enda fartyg. Det finns ändringar gällande veckoslutstrafiken. Ändringen gäller totalt fyra helger under april. Tekla I återgår i trafik i början av maj och Otava efter mitten av maj.