Kotka-Pyttis (Kirkonmaa)

Kirjoitettu 30.03.2022

Otava kör fr.o.m. den 31.3. till den norra bryggan på östra sidan av Kirkonmaa.
Orsak: Reparation och rivningsarbete  av den västra bryggan.
Gäller tills vidare.