Kyläniemi

Kirjoitettu 14.01.2021

Färjplats: Kyläniemi - Situation: Trafikavbrott - Orsak: Servicearbete - Giltighetstid: 21.1.2021 10:00 - 12:00 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Kyläniemi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen