Med cykel ombord på färjan

Kirjoitettu 12.05.2021

Cykelresande ökar inför sommaren och vi vill påminna om säkerheten vid färjplatserna.

Cyklister och fotgängare stiger ombord och stiger av färjan efter motorfordonen.

Följ alltid färjepersonalens anvisningar.

Vi önskar tryggt resande med Finferries färjor!