Mossala

Kirjoitettu 08.06.2021

Färjplats: Mossala - Situation: Trafikerar med en avvikande servicenivå - Orsak: Servicearbete - Giltighetstid: 10.6.21 12:00-13:00 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Mossala
Situation: Trafikerar med en avvikande servicenivå
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen