Nagu södra rutt

Kirjoitettu 26.04.2022

Trafikering på Nagu södra rutten börjar den 1.5.2022 med specialarrangemang. Ms Rosala II opererar på rutten under tiden 1.5-29.5.2022 varefter ms Falkö börjar köra rutten.