Nagu södra rutt - Falkö

Kirjoitettu 12.01.2024

Förbindelsebåten Falkö kör från och med den 12.1.2024 enligt tidtabellen under isläget, vilken finns på vår hemsida.