Pargas-Nagu

Kirjoitettu 01.09.2021

Förändringar i Pargas-Nagu ruttens hösttidtabell gällande natturerna.

Det har lagts till en avgång kl. 02:00 från Pargas och en avgång kl. 02:15 från Nagu.

Nattturerna nedan har blivit beställningsturer.
Pargas-Nagu: kl. 0:00, 01:00, 02:00, 03:00 och 04:00
Nagu-Pargas: kl. 0:35, 01:15, 02:15, 03:15 och 04:15

Turen beställs genom att ringa 040 662 1320. Avgången från Pargas sker ifall fordonet är på stranden 5 min innan
avgångstiden. Avgången från Nagu måste beställas 20 min innan avgångstiden. Beställningsturerna kan beställas även via sms

Vi ber er uppmärksamma att förändringarna i natturerna inte syns i pappersversionen av tidtabellen.