Pargas ruttområde Viken

Kirjoitettu 12.02.2021

På grund av det rådande isläget kör förbindelsebåten inte till bryggan på Ramsholm. 
Via Heisala är det möjligt att komma till Ramsholm.