Pargas ruttområde Viken

Kirjoitettu 09.06.2021

Fr.o.m. den 14.6.2021 tillåts resande med förbindelsefartyget Viken i passagerarutrymmet även ute på däck enligt följande:

I passagerarutrymmet 9 personer + ute på däck 10 personer. Det är tillåtet att resa i fordonet.