Påverka och du kan vinna ett presentkort på 200 €!

Kirjoitettu 16.07.2021

Finferries 42 rutter transporterar varje år miljontals fordon och passagerare. Bolaget utvecklar verksamheten med beaktande av kunderna och via den årliga kundnöjdhetsundersökningen får vi också utvecklingsförslag av våra passagerare.

Ni kan delta i vår kundnöjdhetsundersökning under julimånad på adressen finferries.fi/vastaa.

I fjol fick vi rekordmånga svar och ett berömligt allmänt vitsord av våra kunder. Finferries resenärer har alltid varit mycket aktiva med att svara, ett stort tack till er för era värdefulla åsikter!

Bland alla dem som svarat på kundnöjdhetsenkäten utlottas tre presentkort på 200 euro.

Kundnöjdhetsundersökningen och utlottningen utförs av Innolink Research.