Corona påverkar inte trafiken

Utgiven 01.10.2020

Finferries färjor trafikerar normalt.

Bilresenärer rekommenderas ännu att undvika att röra sig omkring på fartyget.Vi vill också påminna alla passagerare om en noggrann hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånden.

Välkommen ombord!