Finferries och Rolls-Royce tecknar ett nytt samarbetsavtal

Utgiven 17.05.2018

Rolls-Royce och Finferries har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt ta fram strategier och lösningar i syfte att optimera sjöfartens säkerhet och effektivitet genom att utveckla tekniken för beslutsstödssystem och för att demonstrera fjärrstyrd och autonom färjedrift.

Ett centralt tema för samarbetet är att överväga ett nytt forskningsprojekt, preliminärt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) i vilket Rolls-Royce och Finferries kommer att sträva efter att tillämpa rönen från forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA) som officiellt avslutades 2017.

AAWA finansierades av Business Finland och förde samman ett antal intressenter från en mängd olika sektorer inom sjöfartsindustrin, för att undersöka den kommersiella och tekniska bärkraften hos nästa generations avancerade fartygslösningar. Både Rolls-Royce och Finferries deltog i projektet.

Karno Tenovuo, direktör för Ship Intelligence-enheten på Rolls-Royce, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att få fortsätta det samarbete som vi hade med Finferries i AAWA-projektet. Det nya samarbetsavtalet kan lyfta säkrare och renare sjöfart till nästa nivå. Rolls-Royce kommer att utveckla lösningar för att göra sjöfarten inom färjesektorn säkrare och effektivare, vilket kommer att visas genom den testmiljö som Finferries tillhandahåller.”

Mats Rosin, VD för Finferries, tillägger: ”Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Rolls-Royce. Finferries vill delta aktivt i satsningar som utnyttjar spetsteknologi för att öka säkerheten inom sjöfarten. Vi tror att samarbetet kommer att gynna såväl våra kunder som miljön, eftersom fokus ligger på att göra sjöfarten mer tillförlitlig.”

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.