Påverka och du kan vinna 200 euro!

Utgiven 30.06.2020

Barnen måste kunna ta sig till skolan, öborna till arbetet och sommargästerna ut till stugan – för att upprätthålla trafikförbindelserna i vårt land av tusentals sjöar och öar krävs det frigående färjor, vajerfärjor och förbindelsefartyg. Finferries 43 rutter transporterar varje år miljontals fordon och passagerare.

Verksamheten utvecklas med beaktande av kunderna och därför genomförs varje sommar en omfattande kundnöjdhetsenkät. I år kan man svara på enkäten härifrån: finferries.fi/vastaa .

Finferries resenärer har alltid varit mycket aktiva med att svara. I fjol fick vi över 5 000 svar och det allmänna vitsordet som kunderna gav var 8,9 på skalan 1–10. Det här är ett fint resultat man med glädje går igenom med personalen. Ett stort tack till alla som deltar i kundundersökningen!

Bland alla dem som svarat på kundnöjdhetsenkäten utlottas tre presentkort på 200 euro.
Utlottningen och kundnöjdhetsundersökningen utförs av Innolink Research.