Påverka och du kan vinna ett presentkort på 200 €!

Utgiven 01.07.2024

Finferries över 50 rutter transporterar varje år miljontals fordon och passagerare. Vi utvecklar vår verksamhet med beaktande av kunderna och via den årliga kundundersökningen får vi också utvecklingsförslag av våra passagerare.

Ni kan delta i vår kundundersökning under julimånad på adressen www.finferries.fi/vastaa.

I fjol fick vi ett berömligt allmänt vitsord av våra kunder. Finferries resenärer har alltid varit mycket aktiva med att svara, ett stort tack till er för era värdefulla åsikter!

Bland alla dem som svarat på kundnöjdhetsenkäten utlottas tre presentkort på 200 euro!

Kundundersökningen och utlottningen utförs av Innolink Research.