Puutossalmi

Kirjoitettu 23.04.2021

Färjplats: Puutossalmi - Situation: Viktbegränsning 60 t - Orsak: Årsservice - Giltighetstid: 31.05.2021 - 04.06.2021 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen