Puutossalmi

Kirjoitettu 16.09.2022

Färjplats: Puutossalmi - Situation: Viktbegränsning 60 t - Orsak: Dockning - Giltighetstid: 22.09.2022 ~ 12.10.2022 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen