Puutossalmi

Kirjoitettu 18.09.2023

Färjplats: Puutossalmi - Situation: Mindre reservtonnage 60 t - Orsak: Dockning - Giltighetstid: 25.09. ~ 04.10.2023 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Mindre reservtonnage 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen