Skärgårdsvägens färjtidtabeller

Kirjoitettu 26.05.2023

Skärgårdsvägens färjtidtabeller har uppdaterats. Den nya tidtabellen träder i kraft den 1.6.2023 och är i kraft 1.6.2023-15.4.2024. 

Tidtabellen finns på vår hemsida.