Alassalmi

Giltighetstid: 22.8.2019 07:00 - 20.9.2019 23:59

UTGIVEN 14.08.2019 08:06

Färjplats: Alassalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.