Ändringar i Nagu norra förbindelsefartygsrutt

UTGIVEN 20.04.2020 14:58

På grund av reserestriktionerna förorsakade av coronaviruset kommer Skärgårdens Lilla ringväg i år undantagsvis att öppnas först den 1.6. Därför kommer förbindelsefartyget Falkö att fortsätta trafikera enligt vintertidtabellen till den 31.5. Åtgärden säkerställer förbindelserna till och från Själö.

Normalt kommer m/s Falkö att övergå till sommartidtabellen när trafikeringen på Skärgårdens Lilla ringväg börjar. Under sommartidtabellen sköter m/s Östern trafikförbindelserna till och från Själö.

Vi följer med situationen och ifall regeringens riktlinjer ändras gör vi tilläggsbeslut vid behov.

Ytterligare information: sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.