Arvinsalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 25.10.2019 19:52

Färjplats: Arvinsalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Vattennivån
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.