Barösund

Giltighetstid: Fr.o.m. 1.6.2024

UTGIVEN 23.05.2024 10:05

Barösund färjans nya måndag-fredag tidtabell träder i kraft den 1.6.2024. Det har lagts till morgonturer i tidtabellen. Tidtabellen finns på vår hemsida.