Bergö

Giltighetstid: 1.4.-16.11.2022

UTGIVEN 22.02.2022 14:59

Uppdaterat 19.9.2022

Destia bygger nya strandkonstruktioner vid Bergö färjans färjstränder under tiden 1.4.-16.11.2022.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.